Voorwoord

Dit jaar lijkt het dan toch echt te gaan lukken: het eerste gezamenlijke congres van de NVVRT en de NVGPT! De wens om de krachten te bundelen en samen een topcongres neer te zetten bestaat al langer en in 2019 kwamen wij als congrescommissie NVVRT/NVGPT voor het eerst bij elkaar om te brainstormen. Als iemand ons toen verteld zou hebben dat het congres pas in september 2022 plaats zou vinden zouden we waarschijnlijk heel hard gelachen hebben.

Over het thema waren we het al snel eens: occlusie. In de breedste zin van het woord. Contact maken. Natuurlijk tussen tanden en kiezen, maar ook tussen mensen. En in dit geval ook tussen verenigingen. Hoe vind je contact? Wat is het effect van het contact. En hoe zorg je ervoor dat het contact zo optimaal mogelijk verloopt? En wat doe je als er toch wrijving optreedt? Hoe erg is dat en wanneer is het te veel? Want zonder een beetje wrijving krijg je ook geen glans! 

Schrijf je in voor twee dagen vol contact met leuke collega’s, interessante lezingen en een glanzende feestavond! 

De congrescommissie NVVRT/NVGPT,

Josine van Zadelhoff
Rolf Meijer
Paul Goedegebuure
Iris Sparreboom